Sinu

Za sina najlepše poruke kojim možete uveličati lepe događaje kao što su Nova Godina, Rođendan, diplomiranje… i još mnoge druge prilike. Ne budite škrti sa rečima, bar povremeno dajte sinu mali znak pažnje u vidu lepe poruke.


Top